Hva er en Naprapat?

En introduksjonsvideo om Naprapati som er utarbeidet av Norges Naprapatforbund.

massasje av vond muskulatur

Hvor har du vondt?

Les mer hva naprapaten svarer på spørsmål om smerter i rygg, nakke etc

Smerte kan oppstå både akutt og kronisk.

Årsakene til smerte kommer ofte av nedsatt bevegelse relatert til skader, feilstillinger, langvarig belastning, statisk arbeid m.m. Kroppen kompenserer dette, men belastningene over tid resulterer ofte i smerter.

Vårt fokus er å finne årsaken til smertene, gjenopprette optimal funksjon og skape forutsettning for kroppens egne legningsprosess.

Klikk her for å lese mer om våre ulike behandlingsmetoder>>

Forskning

Det finnes i dag vitenskapelig grunn for naprapati som virksomhetsområde og høy evidens for effekten av de behandlingsmetodene naprapatene benytter seg av. De siste årene har det blitt gjennomført flere studier som viser en svært god effekt av naprapatbehandlingen som en helhet. Hoveddelen av dette arbeidet har vært gjennomført ved Institutet för Miljömedicin på Karolinska Institutet i Sverige. Under ligger linker til noen av studiene.

2007/ 2010 -«Bjørn-studien»; langtidseffekt av naprapatbehandling sammenliknet med primær legekontakt. Studien er den første store evalueringen av naprapati som behandlingsform sammenliknet med rådgivning fra lege.  Av Eva Skillgate leg naprapat og doktorand ved Karolinska Institutet Stockholm.  Les studien her>>

2010- Naprapatbehandling for å korte ned ortopedkøene. Evaluering av effekten av naprapatbehandling på pasienter i kø for ortopedisk utredning.  Av Stina Lilje, leg. Naprapat og doktorand ved Blekinge Tekniska Høgskola. Les studien her>>

2014 -Helseøkonimisk verdi av naprapatbehandling. Av Stina Lilje, leg. Naprapat og doktorand ved Blekinge Tekniska Høgskola.  Les studien her>>