Naprapatene får offentlig autorisasjon i Norge!

Som et resultat av budsjettforhandlingene mellom FrP og regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF, er det nå enighet om å gi naprapater og osteopater offentlig autorisasjon.

Dette vil ha stor betydning for alle naprapater i Norge, og innebærer at naprapati blir en godkjent behandlingsform i norsk helsetjeneste. At naprapatien nå endelig blir en naturlig del av helsetjenesten og får en beskyttet yrkestittel, vil bety utrolig mye for alle de naprapatene i Norge som har satset på dette yrket. Men den aller største seieren er til norsk helsetjeneste og alle pasientene som nå får et bredere tilbud av behandlingsformer for muskel- og skjelettlidelser, sier Mariann Fuglerud, generalsekretær i Norges Naprapatforbund. 

 
Beslutningen om å innstille naprapatene til offentlig autorisasjon, skal formelt tas av Stortinget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2021.