Løpsteknikk

Ved riktig innføring i hvordan løpssteget bør utføres, tips om styrkeøvelser rettet mot løping, og tilpasset tøyøvelser, reduseres risken for feilbelastning og dermed forebygges overbelastning og løpsskader.

Mer informasjon om høstens kurser kommer.